VAD KOSTAR DET DÅ?


Vi vet att våra produktioner hjälper er att sticka ut.
Vi vet att våra produktioner hjälper er att göra ett bra första intryck.
Vi vet också att våra produktioner ser påkostade ut.

Och vi vet också vad som inte syns… och det är att våra produktioner inte kostar en förmögenhet.

Därför vill vi berätta vad det kostar med film, och att filmproduktion inte behöver äventyra ens mindre verksamheters budgetar… åtminstone inte hos oss.

LÄNGRE NER FÖLJER NÅGRA VANLIGA TYPER AV PRODUKTIONER med ungefärliga priser på vad de kostar. Prislistan är för att ni skall få en bra uppfattning om hur vi ligger till prismässigt men naturligtvis gör vi saker även utanför dessa ”paket”. Vi lyssnar gärna på era behov och syr ihop en unik, snygg och pricksäker film för er verksamhet… till ett pris som ni kommer vara bekväma med. Men först några rader om förutsättningarna…

 

FÖRUTSÄTTNINGAR

Priserna nedan är ungefärliga och bygger på vad produktioner av respektive typ brukar landa på. De baseras på att vi tänker på var vi kan spara kronor UTAN att äventyra kreativiteten och slutprodukten. Till exempel så anpassar vi oss till var en produktion skall visas. Vi gör inte filmer i full HD om filmen skall visas i Facebook’s sociala flöden, kan ni som kund vara med och assistera vid filminspelningarna så spar vi in folk och kan hålla lägre priser utan att kvaliteten behöver påverkas, har ni redan en tydlig idé och den är genomförbar så spar man tid i förarbetet o.s.v.

Priserna bygger på att vi klarar oss med en filmdag vilket man vanligtvis gör. Inga kostnader för externa resurser eller externt material finns med i dessa priser. Det vanligaste som kan tillkomma är arvoden och royalties för berättarröst och kostnader för köp av filmklipp och foton. Är det någon inom egna verksamheten som kan aggera berättarröst så kan man spara in en del och filmklipp och foton är inga stora kostnader.

Animationer kan i princip vara vad som helst och varierar därför mer i pris. Vill man ha foto-realistisk 3D animerat tar det lång tid och kan bli kostsamma produktioner men klarar sig produktionen med enklare 3D eller 2D så sjunker snabbt produktionstiden och med det priset. Oftast behöver vi ha manus någorlunda klart för oss innan vi kan lämna ett fast pris på en lite mer avancerad ( eller längre ) animerad produktion.

 

Prisexempel


 

Enkel intervju

Ibland behöver det inte vara så snyggt utan det viktiga är att få upp ett filmat uttalande på webben snabbt.

Ni står för allt förarbete och vi kommer till platsen med kamera, ljus och ljudutrustning. Ni intervjuar och/eller regisserar den som skall intervjuas och vi hittar en bra plats och filmar. Efteråt klipper vi ihop intervjun/uttalandet och lägger på namnskylt och eventuellt någon logotyp.

Prisexempel på en produktion med filmtid ca 1 timme och färdig film på upp till ca 3 minuter.
• 4 000 – 5 000 Skr + moms

 

Påkostad intervju

Om t.ex. VD’n skall berätta om verksamheten och det är tänkt att klippet skall ligga på er hemsida under överskådlig tid så kan det vara värt att kosta på filmen lite extra.

Vi hjälper er att optimera ert manus, om möjligt rekognoserar vi på inspelningsplatsen, vi tipsar om lämplig klädsel utifrån var vi spelar in, vi kommer med ”full utrustning” för att göra en snygg produktion. Vi filmar med en eller flera kameror och klipper ihop, efterarbetar och levererar en snygg produktion som kan användas på webben, mässor, storbildsskärmar och i presentationer och sprida en bra magkänsla.

Prisexempel på en produktion med filmtid 1-3 timmar och färdig film på upp till ca 4 minuter.
• 12 000 – 16 000 Skr + moms

 

Videoannonser på t.ex. Facebook eller YouTube

Alla som använder t.ex Facebook vet att det är filmerna som delas och gillas i flödena. Att göra en videoannons istället för att ”bara” visa upp sig med bild och text ger inte bara ett mer påkostat intryck utan får också större uppmärksamhet och spridning. Här har man, med små resurser, chansen att pricka rätt och få viral spridning… bara man är smart och tänker rätt. Vi hjälper, vid behov, till med manus.

Många gånger kan man använda material man tagit fram för t.ex. ett ”Webbintro” (se nedan) eller en ”Företagsfilm” (se nedan) när man skapar en effektiv och pricksäker annons. Vi hjälper så klart till med allt tills den ligger på YouTube, Facebook eller var ni nu vill ha den.

Pris beroende på om man återanvänder befintligt material eller om man producerar nytt eller en kombination av dem.

Läs mer om annonsering i sociala kanaler här »

• Prisexempel: 6 000 – 26 000 Skr + moms

 

Webbintro

Vill ni göra ett riktigt bra första intryck hos era besökare så är film det i särklass bästa sättet. Med filmade sekvenser och animationer relaterat till det ni gör och/eller erbjuder kan man ge besökarna en bra bild av verksamheten samtidigt som man serverar en behaglig magkänsla. Det första intrycket tar besökare sedan med sig vidare in på sajten och er övriga kommunikation kommer att landa hos besökaren på ett bättre sätt.


Prisexempel på en produktion med filmtid på 2-3 timmar och färdig film på ca 1 minut.
• 16 000 – 24 000 Skr + moms

 

Företagsfilm

När ni vill berätta om er verksamhet så finns det inget bättre sätt att göra det på än med film och animerat.

Med en kombination av filmat, animerat i 2D och i 3D, berättarröster och musik m.m. har ni möjligheten att nå fram till era kunder och besökare både enkelt och på ett personligt plan. Dessutom passar sig film perfekt för spridning via sociala medier.

En typisk produktion innehåller en intro-animation, ett eller två uttalanden eller intervjuer, en berättarröst, filmade bilder från er verksamhet, andra miljöbilder, en del animerade sekvenser och/eller slides som beskriver verksamheten mer konkret samt en del grafik som t.ex. namnskyltar och loggor m.m.

Läs mer om företagsfilm här »

Prisexempel på en produktion med en heldags filmning och färdig film på upp till ca 3 minuter.
• 35 000 – 60 000 Skr + moms

 

Presentationsfilm (presentation i filmformat)

Det här liknar den klassiska presentationen med slides, tabeller, diagram, animerad grafik, bilder, filmsekvenser och ljud. Med sin presentation som film kan den enkelt spridas helt eller i delar via sociala kanaler. Man publicerar den på t.ex. YouTube och kan därifrån lätt sprida den till vem som helst.

Det vanliga är att man utgår från en befintlig presentation. Finns inte det tillkommer tid (kostnader) för förarbetet att ta fram ett manus för filmen.

• Prisexempel: 12 000 – 16 000 Skr + moms

 

Produktpresentation

Med animerat eller film kan du visa upp din produkt på ett mer beskrivande sätt än med bara stillbilder. Man kan tydligare visa hur den används och ur alla vinklar. Man kan också på ett smakfullt sätt visa upp den i ett positivt sammanhang.

• Prisexempel filmat: 5 000 – 12 000 Skr + moms
• Prisexempel animerat: 8 000 – 20 000 Skr + moms

 

Reklamfilm, musikvideo, dokumentärfilm, informationsfilm, filmeffekter

Dessa produktioner är normalt större åtaganden och av med unik karaktär och kräver mer, framför allt, förarbete. Det betyder inte att det nödvändigtvis är orimligt kostsamma produktioner utan bara att vi behöver veta lite mer innan vi kan sätta ett pris. En reklamfilm är inte dyr bara för att det är en reklamfilm t.ex. utan vi kan producera reklamfilm för 5 000 likaväl som för 100 0000. Det handlar mer om hur den skall produceras, hur lång tid det tar och vilka resurser som behövs.

 

Läs mer om hur vi kan hjälpa er »

Eller hur vi ser på kommunikation med film »

 

Produktioner

Företagsfilm | Bafob AB


Webbintro | Pane Fresco


Animerad reklamfilm | Absolut


Reklamfilm | Inferno Online


Reklamfilm | Biolight


Intervju | Stig H Johansson


Videoannons | Hjärt och Lungfonden


Företagsfilm | AB B.O. Park

Animerat | Arantus