PWS / NTM – Företagsfilm

PWS / NTM – Företagsfilm

PWS och NTM – Film, animerat och intervjuer För PWS (www.pwsab.se) och NTM (www.ntm.fi) har vi gjort en film som beskriver det miljövänliga avfallshanteringssystemet Quattro Select. Ett, både för användare och kommun, enkelt och miljövänligt system som dessutom...